OBJEKTIF PENDIDIKAN PASTI

PASTI menyediakan proses pendidikan awal yang berorientasikan sistem pendidikan Islam ke arah melahirkan anak yang soleh, berilmu dan beramal:

Mendidik jiwa dan akal anak-anak dengan didikan islam bersumberkan ajaran Al-Quran dan Hadis

Mendidik anak-anak supaya menghayati ibadah, akhlak dan cenderung melakukan makruf serta meninggalkan mungkar.

Melatih anak-anak membaca, menghafaz dan menghayati Al-Quran, doa dan zikir

PROGRAM TERKINI