OBJEKTIF PENDIDIKAN PASTI

PASTI menyediakan sistem pendidikan awal yang berorientasikan sistem pendidikan Islam ke arah melahirkan anak yang soleh, berilmu dan beramal:

  1. Mendidik jiwa dan akal anak-anak dengan didikan Islam bersumberkan ajaran Al-Quran dan Hadis.

2. Mendidik anak-anak supaya menghayati ibadah, akhlak dan cenderung melakukan amal makruf dan meninggalkan perkara mungkar.

3. Melatih anak-anak membaca, menghafaz dan menghayati Al-Quran, doa dan zikir harian.

PROGRAM TERKINI